» » Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

wpis w: Aktualności | 0

9 października w Sali kinowej Klubu WAT odbyła się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele Sztabu Generalnego oraz Dowództwa Generalnego Wojska Polskiego, Instytucji i Agencji Państwowych, Uczelni Wyższych, Instytutów i przedsiębiorstw badawczych i naukowych, stowarzyszeń i wojskowych władz kościelnych, a także przedstawiciele władz uczelni oraz innych komórek organizacyjnych WAT. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej reprezentował dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prorektor ds. rozwoju.

Po przywitaniu gości Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI zwrócił się do nowoprzyjętych studentów mundurowych i cywilnych:

”Apeluję do studentów pierwszego roku o solidną i systematyczną pracę od samego początku, ponieważ pierwszy rok studiów jest trudny – wzrastają wyraźnie wymogi w porównaniu ze szkołą średnią oraz występuje proces wdrażania do żołnierskiego życia. A ośmielę się twierdzić, że podstawy zdobyte właśnie na pierwszym roku zdecydują o Waszej dalszej przyszłości. W naukach technicznych tylko systematyczna praca jest kluczem i gwarantem sukcesu. Nie możecie pozwolić sobie na przyjście na kolejny wykład bez zrozumienia treści poprzedniego, bo będzie to czas stracony(…) Nie uczcie się na pamięć – liczy się zrozumienie, reszta jest w Internecie. Czas studiów to jednak także czas przyjaźni, to czas przygody i radości z bardziej samodzielnego zdobywania wiedzy w dorosłym już życiu oraz czas wielkiej szansy. Wykorzystajcie tę szansę. Bądźcie aktywni, wnieście swój młodzieńczy krytycyzm, Wasze ideały i posiadane talenty do wspólnej skarbnicy wiedzy. Do Was należy kształtowanie przyszłości.”

Następnie Pan Dziekan zaprezentował potencjał oraz kadrę kierowniczą Wydziału.

Po wystąpieniu Dziekana WEL studenci i doktoranci pierwszego roku złożyli ślubowanie, po którym stali się pełnoprawnymi obywatelami akademickiej społeczności Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Studentom, którzy uzyskali największą liczbę punktów w procesie rekrutacji zostały wręczone symboliczne indeksy, a byli to:

Na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja”:

 • szer. pchor. Paweł ŚLĄZAK
 • szer. pchor. Dawid MAŚLANIK
 • szer. pchor. Grzegorz KĘDRA
 • szer. pchor. Jan DZIEDZIC
 • Wojciech SZYMAŃSKI
 • Piotr ADAMOWSKI
 • Jakub KOŁTON

Natomiast na kierunku „Energetyka”:

 • Michał KALENIK
 • Emil WOŹNIAK

Podczas Inauguracji wręczono nagrody w konkursie Dziekana Wydziału Elektroniki na najlepszą pracę dyplomową roku akademickiego 2018/2019.

W kategorii prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku studiów Energetyka nagrodę I stopnia otrzymała mgr inż. Marta  WOJTCZAK za pracę na temat „Określenie parametrów termofizycznych plexi metodą chwilowego źródła ciepła oraz weryfikacja numeryczna wyników badań”.

W kategorii prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja:

 • Nagrodę I stopnia otrzymała mgr inż. Katarzyna BARTNIK za pracę na temat „Przetwarzanie echogramów z zastosowaniem operacji morfologicznych”,
 • Nagrodę II stopnia otrzymał mgr inż. Kamil GAWOR za pracę na temat „Analiza symulacyjna zastosowania sygnału OFDM do kompresji sygnału”,
 • Nagrodę III stopnia otrzymał mgr inż. Kamil KOLMUS za pracę na temat „Pomiar i przetwarzanie sygnału fotopletyzmograficznego w warunkach zakłóceń spowodowanych ruchem”,

Wyróżnionymi w konkursie zostali:

 • mgr inż. Radosław KUBICKI
 • mgr inż. Dariusz GORGOŃ
 • mgr inż. Krystian ŁATA
 • mgr inż. Michał KRUK
 • mgr inż. Izabella PIOTROWSKA
 • mgr inż. Arkadiusz CZUBA
 • mgr inż. Kamil GĘSTWICKI
 • mgr inż. Jerzy CHOJECKI
 • mgr inż. Przemysław MATRAS
 • mgr inż. Mateusz MICHAŁOWSKI
 • mgr inż. Jarosław KAWERSKI

Następnie zgodnie z decyzją Dziekana WEL wręczono pracownikom Wydziału Elektroniki oraz przedstawicielom firm medale „Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej”. Medale otrzymali:

 • Pan płk dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI
 • Pan ppłk dr inż. Grzegorz CZOPIK
 • Pan ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
 • Pan mjr dr inż. Jan Marcin KELNER
 • Pan dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI
 • Pan dr hab. inż. Jacek PAŚ
 • Pan dr inż. Robert ĆWIRKO
 • Pan dr inż. Jarosław MICHALAK
 • Pan mgr inż. Marian BRYNIAK
 • Pani Ewa BUDNA
 • Pani Bożena ROCHALA

oraz

 • Firma AAT HOLDING S.A.
 • Firma Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

Podczas Inauguracji Dziekan Wydziału Elektroniki za duże zaangażowanie w promowanie innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technicznych w obszarze elektroniki i telekomunikacji opracowanych w Wydziale Elektroniki WAT, prezentowanych na dwudziestym szóstym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach wyróżnił dyplomem:

 • dr hab. inż. Dariusza LASKOWSKIEGO,
 • płk dr hab. inż. Zbigniewa PIOTROWSKIEGO,
 • prof. dr. hab. inż. Romana KUBACKIEGO,
 • mjr. dr. inż. Jerzego DOŁOWSKIEGO,
 • dr. inż. Grzegorza BIESZCZADA,
 • mgr. inż. Krzysztofa SAWICKIEGO,
 • mgr. inż. Jakuba BANASZKA,
 • por. mgr. inż. Adama JOSZCZYKA,
 • sierż. pchor. Tomasza PERSA,
 • sierż. pchor. Dawida KUKLIŃSKIEGO.

Wykład inauguracyjny pt. „Globalny transfer czasu” wygłosił dr hab. inż. Ryszard SZPLET.

Wszystkim studentom i doktorantom życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w rozpoczętym roku akademickim!